SOLKRÄM – fördelar och nackdelar

maj 23, 2023

DAGS ATT SKYDDA HUDEN

Solkräm skyddar mot farlig UV-strålning, men innehåller samtidigt skadliga kemikalier. Ska man smörja in sig eller inte? 

Våren är i full gång och sommaren står runt hörnet och det är underbart. Med det kommer också solens strålar och då är det dags att ta fram solkrämen för att skydda huden. Huden är kroppens största organ och är viktig att skydda. 
Solen är fantastisk och även livsnödvändig för oss men vii vet också att solens skadliga strålar är den främsta orsaken till förtidigt åldrande av huden, mörka fläckar på huden, rynkor och hudcancer. 

Nu finns det en större efterfrågan på mer skonsamt solskydd och därför också mer att välja på .
Jag själv som har malignt melanom (hudcancer) i familjen tycker att det är viktigt att vara försiktig och smörja in sig. Men det allra bästa är så klart att undvika solen mitt på dagen mellan kl 12 och 15 och att bära kläder.

I vanlig solskyddskräm finns svårnedbrytbara kemiska ämnen som skyddar oss mot solen – men som också tar sig in i näringskedjan och riskerar att påverka miljön i sjöar och hav.
Forskning har visat att de innehåller ämnen som kan vara hormonstörande, både för oss människor och för vattenlevande organismer. På en del turistorter som till exempel Hawaii och Florida har man förbjudit solkräm med kemikalier i för att skydda havsmiljön.

Det finns två typer av solskydd, fysikaliskt och kemiskt. Dessutom ska man helst också hitta en variant som är ekologisk vilket man främst gör i den fysikaliska varianten.
Skillnaden mellan dessa filter är också att de har olika sätt att ”filtrerar” bort UV-strålningen från huden.

Fysikaliska eller kemiska solskydd

Fysikaliska solskydd fungerar som en slags barriär på huden som gör att UV-ljuset inte tränger ner i huden. Fysikaliska solskydd innehåller ingredienser som har reflekterande egenskaper så som tex mineralämnena titandioxid och zinkoxid. De lägger sig som en skyddande hinna på hudytan och gör så att strålarna “studsar” bort från huden.
Fysikaliska skydd är ofta vita vid applicering på huden. När du har masserat in produkten på huden sjunker den in med en gång och ger omedelbart skydd. Denna typ av solskydd ger ett omedelbart skydd och du behöver inte vänta i 20 minuter som rekommendationen för kemiska skydd är. Kommer solkrämen i kontakt med vatten eller om du svettas väldigt mycket försvinner den och du behöver applicera ett nytt lager.

Kemiska solskydd brukar vara lättare i konsistensen och ger ingen vit hinna på huden. Man rekommenderar att vänta 20 min innan man utsätter huden för sol efter det att man smörjt in sig så att solskyddet kan börja verka. Kemiska solskydd ska förvaras mörkt och svalt för att hålla.
En del av ämnena i kemiska solskydd i flera studier har påvisats vara miljöförstörande eftersom de inte är nedbrytbara av naturen, kan lagras i huden samt vara hormonstörande. 

Solens påverkan på huden

Att vistas i solen utan skydd påskyndar hudens åldrande. När huden blir solbränd uppstår rodnad och stickningar i huden. Då har huden fått mer UV-strålning än vad den klarar av att skydda sig emot och blir och i värsta fall blåsor. 

Sun Protection Factor

Eller SPF som vi förkortar det till är ett mått på hur väl en solkräm skyddar huden mot UVB strålar, som är den strålning som orsakar solbränna och rodnad.
SPF numret berättar hur lång tid solens UV-strålning skulle ta att bränna huden jämfört med om du inte skulle använda ett solskydd. Till exempel använder du SPF 30 i ansiktet skulle det ta 30 gånger längre tid att bränna dig i ansiktet än om du inte hade använt solskydd. 
Om du har högre styrka på solskyddsfaktorn så skyddar produkten desto mer mot UVA-strålar. De strålarna tränger djupast ner i huden och gör mest skada på huden. Man märker inte dessa strålar på samma sätt då de inte blir nån rodnad eller bränna. Men UVA-strålarna gör huden oelastisk och skyndar på åldringsprocessen.
En rekommendation har satts av EU att solskydd även ska ha ett UVA-skyddsvärde som är minst en tredjedel av SPF. Se till att din solkräm har UVA-skydd. Det anges med en symbol i form av en ring runt förkortningen UVA.

Det är väldigt omdiskuterat om man ska använda solskydd eller inte och vilken typ. Jag väljer alltid att ha solskydd på mig men skulle inte köpa vad som helst.
Jag älskar solen och för mig som helst inte ska vistas för mycket i solens strålar på grund av risken för hudcancer får tänka mig för. Jag väljer ofta att ha kläder på mig när solen är som starkast, ligger gärna i skuggan mitt på dagen men kan ta nån kort avstickare i solen. Alltid solskydd på mig som jag valt med omsorg.

Var alltid försiktig i solen mitt på dagen när solen lyser som starkast.
Ha gärna lite kläder på dig, sitt under en parasoll och använd ett bra solskydd.


Här är de solskydd som jag oftast väljer: